atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ilex serrata Thunb. [🔉i·leks *]

ostrokrzew piłkowany
Ilex serrata (ostrokrzew piłkowany)
16.09.2008, ogród botaniczny PAN, Powsin; copyright © by Paweł Kalinowski
Ilex serrata (ostrokrzew piłkowany)
Ilex serrata (ostrokrzew piłkowany)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Ilex serrata (ostrokrzew piłkowany)

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080620.8.pk - Ilex serrata (ostrokrzew piłkowany); ogród botaniczny PAN, Powsin
080620-8
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny PAN, Powsin/ #1
znalezisko 20080916.8.pk - Ilex serrata (ostrokrzew piłkowany); ogród botaniczny PAN, Powsin
080916-8
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny PAN, Powsin/ #1
znalezisko 20090606.25.pk - Ilex serrata (ostrokrzew piłkowany); Arboretum w Rogowie
090606-25
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1