fot. jmak-Homalothecium_sericeum_V.12.1 (1530×1648) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)

on This page when logged in
you will see 7.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Homalothecium sericeum (namurnik jedwabisty)