atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Foeniculum vulgare Mill. ‘Purpureum’ [🔉 fe·ni·ku·lum wul·ga·re]

fenkuł włoski ‘Purpureum’