takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Felicia rosulata Yeo

na stronie — wymagania i uprawa