atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Euonymus clivicola W.W. Sm.

Euonymus Euonymus Euonymus Euonymustrzmielina wielokwiatowa (Euonymus myrianthus)Euonymus hindsii
🌸🌱