atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Erigeron karvinskianum DC. [🔉 e·ri·ge·ron *]

przymiotno Karwinskiego, (stokrotka hiszpańska)