atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dicentra ‘Burning Hearts’ [🔉 di·cen·tra]

serduszka ‘Burning Hearts’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dicentra ‘Burning Hearts’
cv. Burning Hearts; Niemcy ; copyright © by Jarosław Makowski
Dicentra ‘Burning Hearts’
cv. Burning Hearts

właściwości i zastosowanie

🌱
charakter odmiany: Dicentra peregrina × serduszka wspaniała (Dicentra eximia) — kwiaty ciemnoróżowoczerwone, wydłużony okres kwitnienia latem; mieszańce tych dwóch gatunków są rodzicami dla całej grupy odmian 'Rokuyo Hybrids', różniących się barwą kwiatów
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: serduszka (Dicentra)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_14_27.jmak - Dicentra ‘Burning Hearts’; Niemcy
10_14_27
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy /
/cv. Burning Hearts/ #2