atlas-roslin.pl

Cyrtanthus [🔉 cir·tan·tus]

Rodzaj bez przedstawicieli we florze Polski. Rzadko uprawiane byliny ozdobne.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Cyrtanthus [🔉 cir·tan·tus]
(gr.) cyrtis; cyrtmium
1) zlatinizowana forma greckiego kyrtos κυρτος (zakrzywiony, wydęty, krzywy) występuje jako pierwszy lub drugi człon w nazwach złożonych kilku rodzajów, np. trójsklepka (Tricyrtis), Cyrtanthus, Cyrtomnium, Cyrto-hypnum; 2) pochodne kyrtoma κυρτωμα oznacza krzywiznę łukowatą, ±półokrągłą, w zlatynizowanej formie tworzy nazwę rodzaju paproci Cyrtomium fortunei (Polystichum falcatum var. fortunei)
(gr.) anthos (ανθος)
kwiat, kwitnienie, rozkwit; w złożeniach łacińskich np. jako przyrostek -anthus lub przedrostek antho-