atlas-roslin.pl

Cuscuta [🔉 kus·ku·ta]

kanianka
  
↓nie(z) kwiaty w luźnych, pozornych gronach; szyjka słupka jedna
Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)
Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)
Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Szyjka słupka jedna, zakończona główkowatym, 2-łatkowym znamieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)
wystepowanie
syn. Monogynella lupuliformis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla nad dużymi rzekami, pasożytuje głównie na roślinach drzewiastych.
  
  
↑nie (z) kwiaty w gęstych kulistawych główkach lub ±rzadkich, krótkich, gronach pozornych; szyjki słupka dwie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Szyjki słupka dwie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
  
    
↓nie(z) szyjki słupka równej długości, znamiona walcowate, różnej długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
· Kwiaty najczęściej siedzące, gęsto skupione.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Cuscuta s.str.

Gatunki stosunkowo częste.

    
      
↓nie(z) szyjka wraz ze znamieniem w czasie kwitnienia znacznie dłuższa od zalążni, wystająca z korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Rurka korony zawsze tak długa jak jej łatki; łuski w jej gardzieli zagięte ku środkowi, sięgają lub nieco przewyższają nasadę pręcików.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Cuscuta epithymum (kanianka macierzankowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie (z) szyjka wraz ze znamieniem krótsza lub co najwyżej ±tak długa jak zalążnia, nie wystająca z korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Rurka korony zawsze tak długa jak jej łatki; łuski w jej gardzieli zwykle nie sięgają nasady pręcików.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
      
        
↓nie(z) łodyga zwykle nierozgałęziona, kwiaty przeważnie 5-krotne; niemal wyłącznie na lnie
Cuscuta epilinum (kanianka lnowa)
XL
Cuscuta epilinum (kanianka lnowa)
XL
Cuscuta epilinum (kanianka lnowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Kwiaty przeważnie 5-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· ta cecha diagnostycz ...
Cuscuta epilinum (kanianka lnowa)
takson wymarły na terenie Polski
  Dawniej częściej występujący chwast lnowy (rośnie prawie wyłącznie na lnie).
        
        
↑nie (z) łodyga zwykle rozgałęziona; kwiaty przeważnie 5-krotne; na różnych roślinach
Cuscuta europaea ssp. europaea (kanianka pospolita typowa)
Cuscuta europaea ssp. europaea (kanianka pospolita typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Kwiaty przeważnie 4-krotne.
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
Cuscuta europaea (kanianka pospolita)
wystepowanie
kanianka europejska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pasożytuje na różnych gatunkach roślin.
        
    
↑nie (z) szyjki słupka zwykle różnej długości, zakończone kulistym znamieniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Kwiaty na wyraźnych szypułch.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  Grammica

Gatunki bardzo rzadko zawlekane.

    
      
↓nie(z) kwiatostany luźne, z wyraźnie widocznymi szypułkami kwiatów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Korona ok. 4 – 5 mm długości, z wyraźną, 2×dłuższą od kielicha rurką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
      
        
↓nie(z) łatki korony tępe, odgięte; korona nie zachowuje się na torebce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· Owocostany prawie główkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
  Zarośla nadrzeczne (na wierzbach, astrach).
        
        
↑nie (z) łatki korony wyprostowane, zaostrzona; korona pozostaje na torebce, otacza ją
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Owocostany wydłużone.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  Cuscuta suaveolens Ser.

Zwykle na koniczynie i lucernie; dawniej k. Jawora na Śląsku.

        
      
↑nie (z) kwiatostany główkowate zbite, szypułki kwiatów mało wyraźne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Korona poniżej 3.5 mm długości, rurka korony długości kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostycz ...
  Uprawy.
      
        
↓nie(z) łatki korony ostre, silnie odgięte na zewnątrz
Cuscuta campestris (kanianka polna)
Cuscuta campestris (kanianka polna)
Cuscuta campestris (kanianka polna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
· Słupka wyraźnie nierówne, jamka między nimi wąska.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Cuscuta campestris (kanianka polna)
wystepowanie
syn. Grammica capestris · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Rzadko zawlekana.
        
        
↑nie (z) łatki korony jajowate, tępe, nie odgięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Słupka ±równe, jamka między nimi w ich nasadzie szeroka.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Cuscuta australis R. Br. ssp. cesattiana (Bertol.) Feinbrun — kanianka południowa

Bardzo rzadko zawlekana.

        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu