atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » euasterids » lamiids » Ord. Solanales » Fam. Convolvulaceae » subFam. Cuscutoideae »

Cuscuta [🔉 kus·ku·ta]

kanianka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) kwiaty w luźnych, pozornych gronach; szyjka słupka jedna
Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)
Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)
Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka jedna, zakończona główkowatym, 2-łatkowym znamieniem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cuscuta lupuliformis Krock. (kanianka wielka)
wystepowanie - Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)
syn. Monogynella lupuliformis (Krock.) Hadač et Chrtek · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Zarośla nad dużymi rzekami, pasożytuje głównie na roślinach drzewiastych.
↑nie (z) kwiaty w gęstych kulistawych główkach lub ± rzadkich, krótkich, gronach pozornych; szyjki słupka dwie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjki słupka dwie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) szyjki słupka równej długości, znamiona walcowate, różnej długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty najczęściej siedzące, gęsto skupione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cuscuta s.str.

Gatunki stosunkowo częste.

↓nie(z) szyjka wraz ze znamieniem w czasie kwitnienia znacznie dłuższa od zalążni, wystająca z korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka korony zawsze tak długa jak jej łatki; łuski w jej gardzieli zagięte ku środkowi, sięgają lub nieco przewyższają nasadę pręcików.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) szyjka wraz ze znamieniem krótsza lub co najwyżej ± tak długa jak zalążnia, nie wystająca z korony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rurka korony zawsze tak długa jak jej łatki; łuski w jej gardzieli zwykle nie sięgają nasady pręcików.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga zwykle nierozgałęziona, kwiaty przeważnie 5-krotne; niemal wyłącznie na lnie
Cuscuta epilinum (kanianka lnowa)
XL
Cuscuta epilinum (kanianka lnowa)
XL
Cuscuta epilinum (kanianka lnowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty przeważnie 5-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dawniej częściej występujący chwast lnowy (rośnie prawie wyłącznie na lnie).
↑nie (z) łodyga zwykle rozgałęziona; kwiaty przeważnie 5-krotne; na różnych roślinach
Cuscuta europaea ssp. europaea (kanianka pospolita typowa)
Cuscuta europaea ssp. europaea (kanianka pospolita typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty przeważnie 4-krotne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cuscuta europaea L. (kanianka pospolita)
wystepowanie - Cuscuta europaea (kanianka pospolita)
kanianka europejska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Pasożytuje na różnych gatunkach roślin.
↑nie (z) szyjki słupka zwykle różnej długości, zakończone kulistym znamieniem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty na wyraźnych szypułch.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Grammica

Gatunki bardzo rzadko zawlekane.

↓nie(z) kwiatostany luźne, z wyraźnie widocznymi szypułkami kwiatów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona ok. 4-5 mm długości, z wyraźną, 2×dłuższą od kielicha rurką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łatki korony tępe, odgięte; korona nie zachowuje się na torebce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocostany prawie główkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) łatki korony wyprostowane, zaostrzona; korona pozostaje na torebce, otacza ją
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocostany wydłużone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cuscuta suaveolens Ser.

Zwykle na koniczynie i lucernie; dawniej k. Jawora na Śląsku.

↑nie (z) kwiatostany główkowate zbite, szypułki kwiatów mało wyraźne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona poniżej 3.5 mm długości, rurka korony długości kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawy.
↓nie(z) łatki korony ostre, silnie odgięte na zewnątrz
Cuscuta campestris (kanianka polna)
Cuscuta campestris (kanianka polna)
Cuscuta campestris (kanianka polna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupka wyraźnie nierówne, jamka między nimi wąska.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Cuscuta campestris Yunck. (kanianka polna)
wystepowanie - Cuscuta campestris (kanianka polna)
syn. Grammica capestris (Yunck.) Hadač · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Rzadko zawlekana.
↑nie (z) łatki korony jajowate, tępe, nie odgięte
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupka ± równe, jamka między nimi w ich nasadzie szeroka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Cuscuta australis R. Br. ssp. cesattiana (Bertol.) Feinbrun — kanianka południowa

Bardzo rzadko zawlekana.

po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.370+63k [15]
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.174 [71.6]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.74 [150.3]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.104 [86.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.120 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.546 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.390 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.417 [11]
 • Schischkin, B.K., 1953 — Flora URSS T.19 p.38 [85.19]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.200 [80]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.488 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji