fot. bg-2005_89-Cuscuta_lupuliformis_2 (617×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cuscuta lupuliformis (kanianka wielka)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.08.2005, WPN, brzeg Warty k. Mosiny; pasożytuje na Rubus caesius i Salix sp. (prawdopodobnie S. triandria)
copyright © by Błażej Gierczyk