atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cuphea miniata Brongn.

kufea cynobrowa, (kufea, lepnota)
Cuphea llavea Lex. var. miniata (Brongn.) Koehne