atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ‘Miss Vain’

krokus złocisty ‘Miss Vain’
Crocus chrysanthus Crocus chrysanthus Crocus chrysanthus Crocus chrys…Crocus chrysanthuskrokus złocisty ‘Saturnus’ (Crocus chrysanthus ‘Saturnus’)krokus złocisty ‘Prins Claus’ (Crocus chrysanthus ‘Prins Claus’)
🌸