atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ‘Advance’ [🔉 kro·kus *]

krokus złocisty ‘Advance’