atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ‘Advance’

krokus złocisty ‘Advance’
Crocus chrysanthus Crocus chrysanthus Crocus chrysanthus Crocus chrys…Crocus chrysanthuskrokus złocisty ‘Saturnus’ (Crocus chrysanthus ‘Saturnus’)
🌸