atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crinum ×amabile Donn ex Ker Gawl.

Crinum ×augustum Roxb.