atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cotula pyrethrifolia Hook.f.

Leptinella pyrethrifolia (Hook.f.) D.G. Lloyd et C.J. Webb