atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Chloris distychophylla

chlorynka
Eustachys distychophylla
trawy ozdobne trawy ozdobne trawy ozdobne trawy ozdobnetrawy ozdobneobiedka szerokolistna (Chasmanthium latifolium)Chrysopogon gryllus
🌱