takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Chloris distychophylla

chlorynka
Eustachys distychophylla
na stronie — wymagania i uprawa