atlas-roslin.pl

Castanea ozarkensis Ashe [🔉 kas·ta·ne·a *]

Castanea ozarkensis
2021, woj. świętokrzyskie; copyright © by Iwona Ziółkowska
Castanea ozarkensis
Castanea ozarkensis
Castanea ozarkensis
Castanea ozarkensis
nasiona: Castanea ozarkensis (większe i jaśniejsze), kasztan niski (Castanea pumila) (po prawej)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210000.23.wmsz - Castanea ozarkensis; woj. świętokrzyskie
210000-23
leg. Wojciech Maksymilian Szymański
/woj. świętokrzyskie/
/Castanea cf. ozarkensis/ #6

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Castanea ozarkensis Ashe [🔉 kas·ta·ne·a *]
(lat. z gr.) castanea, -ae f subst.
kasztan w starożytnej łacinie (z greki); odnosił się do tworzącego jadalne owoce kasztana jadalnego (Castanea sativa) ale także szerzej do tego typu jadalnych "orzechów"