atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Carpinus fargesiana H.J.P. Winkl.

Carpinus Carpinus Carpinus Carpin…Carpinusgrab luźnokwiatowy (Carpinus laxiflora)grab Henryego (Carpinus henryana)
🌸🌱