atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]

Carex ×boenninghausiana Weihe [🔉 ka·reks *]

Carex paniculata × remota
Carex Carex Carex CarexCarexturzyca siedmiogrodzka (Carex transsilvanica)Carex ×kneuckeri
wystepowanie
Carex paniculata · turzyca prosowa
turzyca wiechowata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
×
wystepowanie
Carex remota · turzyca rzadkokłosa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Carex ×boenninghausiana
13.06.2017, brzeg rowu przy jeziorze Duś na Pojezierzu Mazurskim; copyright © by Andrzej Ryś XL
Carex ×boenninghausiana
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170610.1.pkob - Carex ×boenninghausiana; skarpa rowu przy drodze Jeziory Dolne-Suchodół; Obniżenie Dolnołużyckie
170610-1
leg. Piotr Kobierski
/skarpa rowu przy drodze Jeziory Dolne-Suchodół; Obniżenie Dolnołużyckie/ #3
znalezisko 20170613.1.arys - Carex ×boenninghausiana; brzeg rowu przy jeziorze Duś na Pojezierzu Mazurskim
170613-1
leg. Andrzej Ryś
/brzeg rowu przy jeziorze Duś na Pojezierzu Mazurskim/ #1