atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Berberis regeliana Koehne ex C.K.Schneid. [🔉 ber·be·ris *]

Berberis Berberis Berberis Berber…Berberisberberys drobnolistny (Berberis parvifolia)berberys bretschneidera (Berberis bretschneideri)
🌸🌱