fot. jmak-Antitrichia_curtipendula_IV.14.10 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Antitrichia curtipendula (jeżolist zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski