atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Amelanchier sinica (C.K. Schneid.) Chun

świdośliwa chińska
Amelanchier sinica (świdośliwa chińska)
18.05.2022, Ogród Botaniczny w Lublinie; copyright © by Marek Snowarski
Amelanchier sinica (świdośliwa chińska)
Amelanchier sinica (świdośliwa chińska)
Amelanchier sinica (świdośliwa chińska)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220518.87.22 - Amelanchier sinica (świdośliwa chińska); Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-87
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/ #5