takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla smytniensis Pawł.

przywrotnik smytniański
na stronie — występowanie