atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze

kłosowiec fenkułowy, kłosowiec anyżowy
Agastache Agastache Agastache Agasta…Agastachekłosowiec pokrzywolistny (Agastache urticifolia)kłosowiec kocimiętkowy (Agastache nepetoides)
🌸🌱