atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Agapanthus campanulatus F.M. Leight.

agapant dzwonkowaty