atlas-roslin.pl

Agapanthus campanulatus F.M. Leight.

agapant dzwonkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈