atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Aesculus chinensis Bunge

kasztanowiec chiński
Aesculus Aesculus Aesculus Aesculuskasztanowiec Busha (Aesculus ×bushii)kasztanowiec Dallimorea (+Aesculus dallimorei)
🌸🌱