atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Actaea dahurica (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Franch.

pluskwica dahurska
Cimicifuga dahurica (Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.) Maxim.
Actaea dahurica (pluskwica dahurska)
10.09.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski
Actaea dahurica (pluskwica dahurska)
Actaea dahurica (pluskwica dahurska)
Actaea dahurica (pluskwica dahurska)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050827.2.pk - Actaea dahurica (pluskwica dahurska); Warszawa, Ogród Botaniczny UW
050827-2
leg. Paweł Kalinowski
/Warszawa, Ogród Botaniczny UW/ #2
znalezisko 20210910.1.pk - Actaea dahurica (pluskwica dahurska); Warszawa, Ogród Botaniczny UW
210910-1
leg. Paweł Kalinowski
/Warszawa, Ogród Botaniczny UW/ #2