atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer robustum Pax

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeAcer pseudosieboldianum ssp. takesimenseAcer saccharum ssp. grandidentatum
Acer robustum
10.2008, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081000.16.pk - Acer robustum; Arboretum w Rogowie
081000-16
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1