atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acer palmatum Thunb. ‘Gwen's Rose Delight’

klon palmowy ‘Gwen's Rose Delight’
Acer palmatum ‘Gwen's Rose Delight’
06.05.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski XL
Acer palmatum ‘Gwen's Rose Delight’
Acer palmatum ‘Gwen's Rose Delight’

właściwości i zastosowanie

🌱
Grupa Atropurpureum — liście w sezonie "czerwone", ±normalnie klapowane (czerwone b. wąsko klapowane są w grupie Linearilobum, ze zredukowaną środkową klapą w grupie Witches Broom); zalicza się tu też czerwonolistne mieszańce z klonem trójkwiatowym (Acer triflorum) np. 'Yasemin'; typowa odmiana 'Bloodgood'
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: klon palmowy (Acer palmatum)