atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer campbellii Hooker f. et Thomson ex Hiern ssp. sinense (Pax) P.C.DeJong

klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeklon bródkowaty (Acer barbinerve)Acer campestre ssp. leiocarpum
Acer campbellii ssp. sinense
04.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski
Acer campbellii ssp. sinense

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090400.5.pk - Acer campbellii ssp. sinense; Arboretum w Rogowie
090400-5
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #2