Orchidaceae

storczykowate storczyki
na stronie — Cypripedium calceolus (obuwik pospolity) · Hammarbya paludosa (wątlik błotny) · Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny) · Epipogium aphyllum (storzan bezlistny) · Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny) · Listera ovata (listera jajowata) · Listera cordata (listera sercowata) · Epipactis (kruszczyk) · Liparis loeselii (lipiennik Loesela) · Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty) · Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna) · Cephalanthera (buławnik) · Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy) · Ophrys insectifera (dwulistnik muszy) · Goodyera repens (tajęża jednostronna) · Chamorchis alpina (potrostek alpejski) · Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata) · Platanthera (podkolan) · Coeloglossum viride (ozorka zielona) · Traunsteinera globosa (storczyca kulista) · Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty) · Gymnadenia conopsea (gółka długoostrogowa) · Gymnadenia odoratissima (gółka wonna) · Pseudorchis albida (gołek białawy) · Orchis (storczyk) · Dactylorhiza (kukułka) · uprawiane ogrodowe · Bletilla striata (bletilla pasiasta) · Nigritella nigra (ciemnogłów wąskolistny) · Ophrys apifera ·  klucz: Anacamptis pyramidalis (koślaczek stożkowaty) · Cephalanthera (buławnik) · Chamorchis alpina (potrostek alpejski) · Coeloglossum viride (ozorka zielona) · Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty) · Cypripedium calceolus (obuwik pospolity) · Dactylorhiza (kukułka) · Epipactis (kruszczyk) · Epipogium aphyllum (storzan bezlistny) · Goodyera repens (tajęża jednostronna) · Gymnadenia conopsea (gółka długoostrogowa) · Gymnadenia odoratissima (gółka wonna) · Hammarbya paludosa (wątlik błotny) · Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy) · Liparis loeselii (lipiennik Loesela) · Listera cordata (listera sercowata) · Listera ovata (listera jajowata) · Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny) · Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny) · Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata) · Nigritella nigra (ciemnogłów wąskolistny) · Ophrys insectifera (dwulistnik muszy) · Orchis (storczyk) · Platanthera (podkolan) · Pseudorchis albida (gołek białawy) · Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna) · Traunsteinera globosa (storczyca kulista)
Oznaczając storczyki trzeba mieć na szczególnym względzie, że wszystkie gatunki storczyków podlegają w Polsce ochronie.
Poza kilkoma względnie częstymi gatunkami większość to rzadkie lub bardzo rzadkie gatunki, występujące na nielicznych stanowiskach w niedużej liczbie egzemplarzy. W szczególności więc nie wolno zbierać okazów, przenosić, itd. Storczyki to wieloletnie byliny. W razie potrzeby obserwacji dodatkowych cech do oznaczenia, mamy więc możliwość powrotu w kolejnych latach do tych samych egzemplarzy na danym stanowisku.

warżka skierowana ku górze

klucz · Hammarbya paludosa · wątlik błotny

Malaxis paludosa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.343)
Czerwona Lista — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki; torfowiska

klucz · Malaxis monophyllos · wyblin jednolistny

Microstylis monophyllos
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.344)
Czerwona Lista — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki; torfowiska

klucz · Epipogium aphyllum · storzan bezlistny

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.341); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadki; cieniste lasy

warżka skierowana w dół

kwiaty na wyraźnej szypule

wystepowanie
o mapie występowania
bezzieleniowa;
dość częsty; cieniste lasy, zwłaszcza bukowe
wystepowanie
o mapie występowania
częsta; wilgotne lasy liściaste i zarośla

klucz · Listera cordata · listera sercowata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.326)
Czerwona Lista — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadka; lasy szpilkowe

kwiaty siedzące

ostrogi brak lub niewyraźna

klucz · Corallorhiza trifida · żłobik koralowaty

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.345)
Czerwona Lista — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
bezzieleniowa;
nieczęsty; cieniste lasy

klucz · Spiranthes spiralis · kręczynka jesienna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.311); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadka, na zachodzie Polski; zbocza, murawy

klucz · Herminium monorchis · miodokwiat krzyżowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.327); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadka, w puszczy Augustowskiej; torfowiska

klucz · Ophrys insectifera · dwulistnik muszy

Ophrys muscifera
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.306); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Lista — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadki, koło Zamościa i na Wyżynie Miechowskiej; murawy nawapienne

klucz · Goodyera repens · tajęża jednostronna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.342)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsta; bory szpilkowe
ostroga wyraźna

klucz · Neottianthe cucullata · kukuczka kapturkowata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.318); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadka, na wschodzie Polski; bory sosnowe
wystepowanie
o mapie występowania
bardzo rzadka; łąki, zarośla

klucz · Anacamptis pyramidalis · koślaczek stożkowaty

takson wymarły na terenie Polski [24]
ochrona ścisła (1.310); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

klucz · Gymnadenia odoratissima · gółka wonna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.309)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

klucz · Pseudorchis albida · gołek białawy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.307)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
Od podobnego rodzaju storczyk (Orchis) (do którego był wcześniej włączany) rodzaj kukułka (Dactylorhiza) różni się:

space

· liśćmi umieszczonymi na łodydze (u storczyków (Orchis) zwykle są zebrane w rozecie u podstawy łodygi)

Bletilla striata · bletilla pasiasta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
kolor kwiatów
Storczyk naziemny, z bulwiastym kłączem; pochodzi z Dalekiego wschodu gdzie rośnie do Tybetu po Japonię; zimą przechodzi spoczynek w stanie bezlistnym. U nas stosunkowo prosty do całorocznej uprawy w ogrodzie (z przykryciem na zimę) lub do uprawy pojemnikowo-ogrodowej; tworzy gęste kępy liści 30-35 cm wysokości i pędy kwiatostanowe do 60 cm wysokości. Kwitnie w maju-czerwcu; kwiaty w zależności od odmiany purpurowe lub białe. Na rabaty bylinowe w miejscach półcienistych, chłodnych lub do uprawy w pojemnikach wystawianych na lato do ogrodu.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do uprawy w pojemnikach · wysokość 30-60 cm · strefa mrozoodporności 6a · kwitnienie: 5-6

klucz · Nigritella nigra · ciemnogłów wąskolistny

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Liliopsida (jednoliścienne)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) [↓] warżka duża dzbankowato wydęta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
(p) [↑] ważka nie wydęta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
  
    
(p) [↓] warżka skierowana ku górze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
    
      
Hammarbya paludosa (wątlik błotny) · notka
wystepowanie
syn. Malaxis paludosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny) · notka
wystepowanie
syn. Microstylis monophyllos · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
Nigritella nigra (ciemnogłów wąskolistny) · notka
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
      
    
(p) [↑] warżka skierowana w dół
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
    
      
(p) [↓] kwiaty na wyraźnej szypule
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
      
        
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Listera ovata (listera jajowata) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
Listera cordata (listera sercowata) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
        
        
Liparis loeselii (lipiennik Loesela) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
      
(p) [↑] kwiaty siedzące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
      
        
(p) [↓] ostrogi brak lub niewyraźna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
        
          
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
          
          
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy) · notka
wystepowanie
syn. Ophrys muscifera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
Goodyera repens (tajęża jednostronna) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
Chamorchis alpina (potrostek alpejski) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
(p) [↑] ostrogi brak lub niewyraźna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
        
          
(p) [↓] liście dwa naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
          
            
Neottianthe cucullata (kukuczka kapturkowata) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
            
          
(p) [↑] liści więcej, ustawionych na pędzie lub w rozecie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
          
            
Coeloglossum viride (ozorka zielona) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
Traunsteinera globosa (storczyca kulista) · notka
wystepowanie
syn. Orchis globosus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
            
            
Gymnadenia conopsea (gółka długoostrogowa) · notka
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
Pseudorchis albida (gołek białawy) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
            
            
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Ophrys apifera

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
literatura · references
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. [8]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.429 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.800 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.636+525k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.52 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.325 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.933 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Zarzycki K., Mirek Z., 2006 — Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. [55]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.03.24 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.01.2016 · powstała/was created 04.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Orchidaceae.htm">Orchidaceae (storczykowate) - Flora Ogród Zbiorowiska - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>