takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.326)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Listera cordata (L.) R.Br.

listera sercowata
Listera cordata (listera sercowata)
08.07.2011, Kocioł Wielkiego Stawu; copyright © by Marek Malicki
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata
Listera cordata
Listera cordata
Listera cordata (listera sercowata)

cechy charakterystyczne

Łodyga (4.5)6-20(25)cm wysokości; kwiatostan (1.5)2-3(4)cm długości, z 4-12 kwiatami; liście 1.4-2.6(3.5)cm długości, tępo jajowato-trójkątne, z sercowatą nasadą.

Listki okwiatu 2-3mm długości; warżka 3-4.5mm długości, podzielona przynajmniej do połowy na dwie ostro zakończone łatki, u nasady warżki dwa równowąskie, ostre rożkowate, ogruczolone wyrostki.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.326 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Listera cordata (listera sercowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek arktyczno-górski. U nas najczęściej występuje na północy kraju i w górach w piętrze regla górnego. W borach sosnowych i świerkowych. Na glebach świeżych, zwykle ubogich, kwaśnych do bardzo kwaśnych, o podłożu mszystym, z borówką i bażyną.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20110708.1.mml - Listera cordata (listera sercowata); Kocioł Wielkiego Stawu
2f · 20110708.1.mml
leg. Marek Malicki
/Kocioł Wielkiego Stawu/
znalezisko 20090706.3.and - Listera cordata (listera sercowata); Tatry
5f · 20090706.3.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Tatry/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.479 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.806 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.642+638k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.704 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.21 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.580 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.621 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.613+t38 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.330 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.952 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.220 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.03.2017 · powstała/was created 26.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Listera_cordata.htm"> Listera cordata (listera sercowata) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>