takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.303)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

buławnik czerwony
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
18.06.2006, Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

cechy charakterystyczne

Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Oś kwiatostanu, zalążnie i torebki gęsto gruczołowato owłosione.

Kwiaty otwarte, ciemno różowe do czerwonych.

Epichil (zewnętrzna część warżki) wyraźnie dłuższy niż szerszy.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.303 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra
zbiorowisko: nawapienna buczyna "storczykowa" z podzwiązku SubAll.Cephalanthero-Fagenion R. Tx. 1955 (zbiorowisko Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus)
wystepowanie
o mapie występowania
Świetliste, stosunkowo suche lasy, siedliska o charakterze lasostepowym,. Na glebach żyznych, zasadowych, nawapiennych lub zawierających węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20060618.1.and - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); Wyż. Krakowsko-Częstochowska
9f · 20060618.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/
znalezisko 00010000.10_2_48.jmak - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); Donautal, Niemcy
4f · 00010000.10_2_48.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/
znalezisko 20080622.1.puchalski - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); poboczu szosy Hajnówka - Białowieża
6f · 20080622.1.puchalski
leg. Robert Puchalski
/poboczu szosy Hajnówka - Białowieża/
literatura · references
· Sajkiewicz R., Gąbka M., Owsianny P.M., 2009 — Cephalanthera rubra.(L.) Rich.(Orchidaceae) in Mid-West Poland (Wielkopolska) - distribution, endangerment and conservation status [287]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.470 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.803 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.641 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.700 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.27 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.575 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.618 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.329 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.950 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.220 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Cephalanthera_rubra.htm"> Cephalanthera rubra (buławnik czerwony) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>