cechy charakterystyczne

Warżka (3)4.1-8.7(10.5)mm szerokości; wyraźnie trójłatkowa, środkowa klapa tępa, nie dłuższa od bocznych.

Ostroga 1.5-2× dłuższa od zalążni, 12-20mm długości.

Kwiaty różowe, mięsno czerwone do purpurowych, bez żółtych odcieni.

Torebki 7-14mm długości.

Liście równowąsko-lancetowate, silnie złożone.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.308 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Łąki, pastwiska, torfowiska, zarośla i prześwietlone lasy, na glebach żyznych, kwaśnych do zasadowych, często na zasobnych w węglan wapnia.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Gymnadenia (gółka)]
  
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
Gymnadenia conopsea ssp. conopsea
kwiatostan mniej gęsty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Drugi liść od nasady łodygi przynajmniej 11×dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
  Łąki, pastwiska, torfowiska, zarośla i prześwietlone lasy, na glebach żyznych, kwaśnych do zasadowych, często na zasobnych w węglan wapnia.

Tutaj także ssp. montana Bisse.

  
  
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora
Gymnadenia conopsea ssp. densiflora (gółka długoostrogowa gęstokwiatowa)
kwiatostan bardziej gęsty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
· Drugi liść od nasady łodygi na najwyżej 11×dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
  Źródliska, tereny podmokłe, także okresowo wysychające, na glebach bogatych w węglan wapnia.
  
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.493 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.808 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.643 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.705 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.34 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.568 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.624 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.332 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.947 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.159 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 30.03.2017 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Gymnadenia_conopsea.htm"> Gymnadenia conopsea (gółka długoostrogowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>