takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.249)

Listera ovata (L.) R. Br.

listera jajowata
Listera ovata (listera jajowata)
pokrój; 04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Listera ovata (listera jajowata)
kwiat
Listera ovata (listera jajowata)
kwiat
Listera ovata
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata
kwiat
Listera ovata
pokrój
Listera ovata (listera jajowata)
bzyg prażkowany któremu przyczepiły się liczne pyłkowiny listery jajowatej do ssawki
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata
pąki kwiatowe, egzemplarz nietypowy, zwykle ma tylko dwa liście
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata (listera jajowata)

cechy charakterystyczne

Łodyga (4.5)6-20(25)cm wysokości; kwiatostan 7-25cm długości, wielokwiatowe; liście 4-13cm długości, szeroko jajowate.

Listki okwiatu (3)4-5mm długości; warżka (3)6-10mm długości, podzielona do 1/3 na dwie tępo zakończone łatki, u nasady warżki bez rożkowatych wyrostków.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.249 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Listera ovata
wystepowanie
o mapie występowania
Jeden z najpospolitszych storczyków, o szerokiej amplitudzie ekologicznej. W różnych siedliskach: podmokłe nawapienne łaki, olszyny, buczyny, parki, przydroża. Z preferencją dla gleb wilgotnych, umiarkowanie żyznych i żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego i zasadowych (najczęściej rośnie na zasobnych w węglan wapnia), rzadziej na glebach suchych i ubogich.

znalezisko 20020504.1.02 - Listera ovata (listera jajowata); okolice Wrocławia
13f · 20020504.1.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.476 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.806 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.642 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.704 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.20 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.581 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.621 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.612 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.329 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.952 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.202 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.03.2017 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Listera_ovata.htm"> Listera ovata (listera jajowata) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>