takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.309)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

gółka wonna
Gymnadenia odoratissima
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Gymnadenia odoratissima
24.07.1991, Dolina Chochołowska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)
13.07.2005, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Gymnadenia odoratissima
Gymnadenia odoritissima
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)

cechy charakterystyczne

Warżka nie łatkowana lub niewyraźnie, 1.9-3.6mm szerokości.

Ostroga krótsza lub długości zalążni, 4-5mm długości.

Kwiaty różowe do jasno czerwonych, często żółtawe lub białe; o silnym zapachu.

Torebki 4-6mm długości.

Liście równowąskie, ostre, 2-6mm szerokości, sinawe.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.309 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek górski, łąki, hale, zarośla, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, zwykle obojętnych, rzadziej na kwaśnych, zwykle zasobnych w węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.496 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.809 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.642+637k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.706 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.34+221 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.566 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.624 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.332 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.947 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.162 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.03.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Gymnadenia_odoratissima.htm"> Gymnadenia odoratissima (gółka wonna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>