takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.305)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

buławnik mieczolistny
Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch · Cephalanthera longifolia L.
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
31.05.2008, Hutki-Kanki – Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Cephalanthera longifolia
pokrój
Cephalanthera longifolia
pokrój
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
pokrój
Cephalanthera longifolia
kwiatostan
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)

cechy charakterystyczne

Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
Górne przysadki znacznie krótsze od zalążni.

Liści łodygowych 7-10, przynajmniej 5× dłuższe niż szersze.

Owoce zawiązuje do 20% kwiatów. Kwiaty białe, 10-15mm dlugości, po 10-20 w dość gęstym kwiatostanie.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.305 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Lasy liściaste, buczyny, grabowe, dębiny, lasy mieszane, rzadziej w lasach iglastych, na obrzeżach, w zaroślach i na łąkach. Na glebach obojętnych i zasadowych, żyznych, próchnicznych, świeżych, nawapiennych i nie nawapiennych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 00010000.1.kc - Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
2f · 00010000.1.kc
leg. Krzysztof Ciesielski
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.468 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.803 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.641 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.700 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.27 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.577 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.618 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.328 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.951 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.223 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Cephalanthera_longifolia.htm"> Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>