takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.306); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Ophrys insectifera L.

dwulistnik muszy
Ophrys muscifera Huds.
na stronie — występowanie · uwagi · znaleziska
Ophrys insectifera
18.05.1998, okolice Miechowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Ophrys insectifera
18.05.1998, okolice Miechowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Ophrys insectifera
02.06.1999, Wyżyna Miechowska; copyright © by Mariusz Siemiński
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.306 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
wystepowanie
o mapie występowania
Murawy kserotermiczne, obrzeża zarośli, w miejscach nasłonecznionych, na glebach wapiennych, świeżych, umiarkowanie żyznych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

uwagi

Jedyny w Polsce przedstawiciel ciekawego rodzaju storczyków o kwiatach imitujących owady. Ich kształt prowokuje męskich przedstawicieli określonego gatunku owadów (w tym przypadku Gorytes fargei i Gorytes mystaceus) do podjęcia próby kopulacji, oczywiście kończącej się niepowodzeniem po kilku ruchach, w czasie których do owada przyklejają się pyłkowiny. Gdy przy kolejnej próbie kopulacji, na innym egzemplarzu storczyka, przeniosą się one na znamię słupka, spełniony zostanie (dla storczyka) cel tego przystosowania ewolucyjnego.
znalezisko 00010000.OrIn.kbb - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
5f · 00010000.OrIn.kbb
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz
znalezisko 20070510.1.kc - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); okolice Miechowa
3f · 20070510.1.kc
leg. Krzysztof Ciesielski
/okolice Miechowa/
znalezisko 00010000.2.pcl - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); Kalina-Lisiniec
4f · 00010000.2.pcl
leg. Paweł Cieślak
/Kalina-Lisiniec/
znalezisko 00010000.5.pcl - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); rez. Wały
2f · 00010000.5.pcl
leg. Paweł Cieślak
/rez. Wały/
znalezisko 20110604.2.jkr - Ophrys insectifera (dwulistnik muszy); Kalina Wielka (wyż. Miechowska)
4f · 20110604.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Kalina Wielka (wyż. Miechowska)/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.545 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.810 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.647+638k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.707 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.57 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.543 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.625 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.725+t43 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.345 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.940 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.86 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.03.2017 · powstała/was created 07.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Ophrys_insectifera.htm"> Ophrys insectifera (dwulistnik muszy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>