takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.304)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

buławnik wielkokwiatowy
Cephalanthera alba (Crantz) Simonk. · Cephalanthera alba Crantz · Cephalanthera grandiflora Gray · Cephalanthera pallens Rich.
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
16.06.1995, Pieniny; copyright © by Antoni Mielnikow
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
roślina po przekwitnięciu; 29.06.2007, Pogórze Orlickie, Czermna; copyright © by Michał Smoczyk
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
pokrój kwitnącej rośliny w buczynie (miejsce cieniste)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
rośliny z pąkami kwiatowymi
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

cechy charakterystyczne

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan z torebkami
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Górne przysadki przynajmniej połowy długości zalążni, dolne znacznie od niej dłuższe, liściopodobne.

Liści łodygowych 3-6, ok. 3-4× dłuższe niż szersze, podługowato-jajowate, tępawe.

Owoce zawiązuje 80-100% kwiatów. Kwiaty białe, 15-20mm długości, po 3-8 w luźnym kwiatostanie.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.304 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
pokrój kwitnącej rośliny w murawie (miejsce słoneczne)
wystepowanie
o mapie występowania
Przede wszystkim w ciepłolubnych buczynach storczykowych, stosunkowo suchych i ciepłych lasach dębowo-grabowych, bukowo-jodłowych, lipowych, świetlistych ciepłych dąbrowach, rzadko w iglastych. Na glebach żyznych, zasadowych, wapiennych, świeżych lub suchych, o charakterze rędzin lub zawierających węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

znalezisko 00010000.CeDa.kbb - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
4f · 00010000.CeDa.kbb
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz
znalezisko 19950616.2.am - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Pieniny
1f · 19950616.2.am
leg. Antoni Mielnikow
/Pieniny/
znalezisko 20070629.2.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Pogórze Orlickie, Czermna
3f · 20070629.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Czermna/
znalezisko 20100605.1.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik
4f · 20100605.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik/
znalezisko 00010000.10_6_38.jmak - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Niemcy, Donautal
1f · 00010000.10_6_38.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Donautal/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.466 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.803 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.641 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.699 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.27 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.576 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.618 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.328 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.950 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.225 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Cephalanthera_damasonium.htm"> Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>