(rząd) O.Zosteretalia marinae Beguinot 1941 em. R.Tx. et Oberd. 1958

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Zosteretalia marinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Zosteretalia marinae — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Zosteretalia marinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Zosteretea marinae

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Zosteretalia marinae

  All.Zosterion
  
    Ass.Zostero-Furcellarietum