(związek) All.Zosterion Christiansen 1934

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Zosterion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Zosterion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Zosteretalia marinae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Zosteretea marinae

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Zosterion

  Ass.Zostero-Furcellarietum