atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) zb.Enteromorpha linza-Spirulina subsalsaKornaś et Medwecka-Kornaś 1948 nom. inval.[229] [🔉 en·te·ro·mor·fa lin·ca-spi·ru·li·na sub·sal·sa]

autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Ugrupowania glonów wykształcające się w płytkich wodach, w miejscach silnie zanieczyszczonych, najczęściej w obrębie portów. Dominują ulwa kreskowata (Ulva linza) i sinica Spirulina subsalsa. Zespół rzadki.
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 1160 ds2 - duże, płytkie zatoki
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC zb.) zb.Enteromorpha linza-Spirulina subsalsa

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska zb.Enteromorpha linza-Spirulina subsalsa

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Zosteretalia marinae (zbiorowiska podmorskich łąk) ⇒ ChCl.[14]

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji