(zespół) Ass.Poo-Tussilaginetum farfarae R.Tx. 1931

Poo-Tussilaginetum farfarae
15.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Poo-Tussilaginetum farfarae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Poo-Tussilaginetum farfarae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Poo-Tussilaginetum farfarae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Poo-Tussilaginetum farfarae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulo-Agropyrion repentis ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Agropyretalia intermedio-repentis ⇒ ChCl.