(zespół) Ass.Falcario vulgaris-Agropyretum repentis Müller et Görs 1969

Falcario vulgaris-Agropyretum repentis
24.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Falcario vulgaris-Agropyretum repentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Falcario vulgaris-Agropyretum repentis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Falcario vulgaris-Agropyretum repentis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Falcario vulgaris-Agropyretum repentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulo-Agropyrion repentis ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Agropyretalia intermedio-repentis ⇒ ChCl.