fot. wsz-427 (327×536) — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium palustre

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Trójmiejski Park Krajobrazowy
copyright © by Waldemar Szaraniec