znalezisko 20090619.1.sm - Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty) · Równina Torzymska, Lubiechnia Wielka · (leg. det. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl)
nitrofilny okrajek na przydrożu (All. All.Aegopodion podagrariae)
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-001
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
łodyga zgrubiała pod węzłem, czerwonawa i sino owoszczona
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-002
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
baldaszek
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-002_v2
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
baldaszek
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-003
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
owoszczenie skórki na łodydze w środkowej jej części, brak owłosienia
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-004
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
liść ze środkowej części łodygi (wąskie odcinki)
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-005
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
baldaszek, widoczne pokrywki nierównej długości
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-006
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
promienie baldacha złożonego, widoczne 2 pokrywy
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-007
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
baldaszki z kwiatami
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-008
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
owłosienie łodygi w nasadowej części, włoski skierowane w dół
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-008_v2
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
owłosienie łodygi w nasadowej części, włoski skierowane w dół
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-009
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
liść z dolnej części łodygi (szersze odcinki)
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-010
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
ogonek liściowy
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-011
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
liść od spodu, widoczne charakterystyczne długie włoski wyrastające na nerwach
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-012
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
liść od góry
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-013
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
łodyga w środkowej części
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-014
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
łodyga w środkowej części
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-015
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
łodyga w węźle i ogonek liściowy
SM-20090619-1-Chaerophyllum_bulbosum-016
Chaerophyllum bulbosum (świerząbek bulwiasty)
liść od spodu, widoczne charakterystyczne owłosienie przy odgałęzieniach odcinków liściowych