fot. pkob-Carduus_nutans (798×583) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carduus nutans (oset zwisły)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.08.2021, Dolina Środkowej Odry, Strumienno
copyright © by Piotr Kobierski