fot. pk-Viola_-montana_2_Buzyska_W_5.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 11.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Viola montana (fiołek nibypsi)

on This page when logged in
you will see 11.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.05.2011, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski
« Viola sect. Viola (łodygowe) (fiołki łodygowe)

« Viola montana (fiołek nibypsi)