fot. pk-Vicia_sativa_macrocarpa_Meszki_9.10 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Vicia sativa (wyka siewna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.2010, Meszki gm. Łosice woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski