fot. pk-Vicia_melanops_Stobski_Piramidi_BG_05.12 (1230×1676) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia melanops

on This page when logged in
you will see 7.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2012, Stobski Piramidi (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Vicia melanops